نویسنده = سعید زمانی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس لوسمی گاوان در گاوهای استان خوزستان

دوره 10، 2 (38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 143-153

سعید زمانی زاده؛ مهدی پورمهدی‌بروجنی؛ محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی؛ مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری