نویسنده = سجاد سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بتاگلوکان مخمر بر انفجار تنفسی هتروفیل در جوجه‌های گوشتی

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 1709-1713

علی کارگری رضاپور؛ مهسا علی حسین مسلک؛ سجاد سلیمانی؛ افشین ذاکری