نویسنده = پدرام محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر عصاره الکلی ریشه شلغم بر آسیب ایسکمی- باز خونرسانی کلیه در موش صحرایی

دوره 6، 2 (22) تابستان، تابستان 1391، صفحه 1549-1559

داریوش مهاجری؛ غفور موسوی؛ پدرام محمدی