نویسنده = رامین شیشه گر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرات تسکینی و پیش بیهوشی سه دسته فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره رازک (Humulus lupulus) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1463-1469

رامین شیشه گر؛ علی رضایی؛ ایلیاد عیسی بیگلو؛ محمد جلیل زاده هدایتی؛ چنگیز احمدیزاده؛ سلما اصل فائقی؛ امیررضا عبادی