نویسنده = هیمن محمد پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تبریز در مورد بیماری توکسوپلاسموزیس

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 1197-1202

احمد نعمت الهی؛ هیمن محمد پور؛ سوما نصرت پور؛ منصور ابراهیمی