نویسنده = احمد نعمت الهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم خون گوسفندان در آلودگی به نماتودهای دستگاه گوارش

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 1697-1701

احمد نعمت الهی؛ رضی اله جعفری


2. بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تبریز در مورد بیماری توکسوپلاسموزیس

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 1197-1202

احمد نعمت الهی؛ هیمن محمد پور؛ سوما نصرت پور؛ منصور ابراهیمی