نویسنده = سعید امیری صادقان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطوح سرمی هورمون‌های تیروئیدی، انسولین و منیزیم در گاوهای شیری مبتلا به کتوز تحت بالینی

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 1149-1159

علی صادقی نسب؛ علی حسن پور؛ حبیب صباغ سرای؛ سعید امیری صادقان