نویسنده = پیمان زارع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع بیماری اسهال ویروسی گاوان به روش الایزای غیر مستقیم در گاوهای شیری هلشتاین منطقه تبریز

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1067-1073

افشین دواساز تبریزی؛ پیمان زارع؛ یوسف داودی؛ صمد مسافری؛ مهران علمداری