نویسنده = علی حسن پور
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ارتباط میزان ویتامین A، ویتامین E و برخی از عناصر کمیاب سرمی تلیسه‌های جایگزین دچار کاهش رشد

دوره 6، 3 (23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 1643-1646

علی صادقی نسب؛ بهرام دادمهر؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ علی حسن پور؛ علی اصغر بهاری


2. بررسی تاثیر افزودن مکمل حاوی مس در جیره غذایی بر غلظت سرمی و میزان این عنصر در بافت سم و مو در اسب

دوره 6، 3 (23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 1629-1636

غلامعلی مقدم؛ علی حسن پور؛ جعفر رحمانی؛ یوسف داوودی


3. بررسی فاکتورهای خطر شیوع لپتوسپیروز در گله‌های گوسفندی

دوره 5، 4 (20) زمستان، زمستان 1390، صفحه 1397-1403

محسن ایماندار؛ علی حسن پور؛ غلامرضا عبدالله پور؛ هادی حق پناه


4. بررسی سطوح سرمی هورمون‌های تیروئیدی، انسولین و منیزیم در گاوهای شیری مبتلا به کتوز تحت بالینی

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 1149-1159

علی صادقی نسب؛ علی حسن پور؛ حبیب صباغ سرای؛ سعید امیری صادقان


5. مطالعه کشتارگاهی و باکتری شناختی آبسه‌های کبدی در گوسفندان کشتاری کشتارگاه شهرستان ارومیه

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 1007-1012

عبداله عراقی سوره؛ علی حسن پور؛ امیر سلیم پور


6. بررسی سرولوژیکی میزان آلودگی به ویروس کم خونی عفونی اسب ها در منطقه تبریز

دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 837-841

علی حسن پور؛ امیرپرویز رضایی صابر؛ فرهاد موسی خانی