نویسنده = محمد علی ابراهیمی سعادتلو
تعداد مقالات: 5
1. بررسی هیستوآناتومی غده لوزالمعده درگاومیش رودخانه‌ای بالغ

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1447-1455

محمد علی ابراهیمی؛ حامد جاوید فر


2. بررسی هیستوآناتومی مخ و بطن‌های مغزی در خوکچه هندی

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1337-1345

محمد علی ابراهیمی سعادتلو؛ هادی احمد زاده؛ رعنا کیهان منش


3. بررسی هیستوژنز قرنیه در جنین گوسفند

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 1175-1186

محمدعلی ابراهیمی؛ ناصر مطلبی


4. بررسی هیستوآناتومی حنجره در شتر تک کوهانه بالغ

دوره 4، 1 (13) بهار، بهار 1389، صفحه 709-720

محمد علی ابراهیمی؛ علی اصغری نامی؛ رعنا کیهان منش


5. بررسی هیستوژنز عدسی چشم گوسفند

دوره 3، 3 (11) پاییز، پاییز 1388، صفحه 529-537

محمد علی ابراهیمی؛ رضا نجار؛ رعنا کیهان منش