نویسنده = سیامک عصری رضائی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی وضعیت هموسیستئین پلاسما در بیماری دیابت ملیتوس القاء شده با استرپتوزوتوسین در خرگوش

دوره 3، 2 (10) تابستان، تابستان 1388، صفحه 445-450

کاوه عظیم زاده؛ سیامک عصری رضائی؛ شهاب الدین صافی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ مجید ابراهیمی حامد


2. مطالعه الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم شیر در گاوهای هلشتاین مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و بالینی به روش ژل آگارز

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1387، صفحه 319-325

افشین دواساز تبریزی؛ روز علی باتوانی؛ سیامک عصری رضائی؛ ملاحت احمدی؛ حمید میرزایی