نویسنده = افشین دواساز تبریزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع بیماری اسهال ویروسی گاوان به روش الایزای غیر مستقیم در گاوهای شیری هلشتاین منطقه تبریز

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1067-1073

افشین دواساز تبریزی؛ پیمان زارع؛ یوسف داودی؛ صمد مسافری؛ مهران علمداری


2. مطالعه الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم شیر در گاوهای هلشتاین مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و بالینی به روش ژل آگارز

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1387، صفحه 319-325

افشین دواساز تبریزی؛ روز علی باتوانی؛ سیامک عصری رضائی؛ ملاحت احمدی؛ حمید میرزایی