نویسنده = مهران مجرد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فون کنه‌های سخت آلوده کننده بز و تغییرات فصلی جمعیت آنها در استان آذربایجان غربی

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 667-671

سهراب رسولی؛ محمد صدقیان؛ کمال جعفری؛ اسماعیل ولیزاده؛ مهران مجرد


2. بررسی میزان آلودگی کلیه و طحال نشخوارکنندگان اهلی به نوچه لینگواتولا سراتا در کشتارگاه ارومیه

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1387، صفحه 295-300

سهراب رسولی؛ بهادر حاجی محمدی؛ سید شمس الدین اطهاری؛ رضا اسدی عیسی کان؛ مهران مجرد