نویسنده = محمد امیر کریمی ترشیزی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی تأثیر طول زمان مصرف روغن ماهی بر غلظت کلسترول و تری‌گلیسیرید خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1093-1101

حسین ایروانی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ بابک خیرخواه