نویسنده = امیر علی کاوه
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی تغییرات شاخص های سرمی آسیب قلبی مرسوم در گاوهای مبتلا به ورم پستان حاد

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1395، صفحه 53-59

میثم فلاح؛ مجید فرتاش وند؛ حسین کوچک زاده عمران؛ امیر علی کاوه


4. ارزیابی تغییرات تروپونینI قلبی سرم در گاوهای شیری مبتلا به متریت سپتیک

دوره 7، 3 (27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 239-248

مجید فرتاش‌وند؛ علی درنگیان؛ امیرعلی کاوه


5. تأثیر غلظت‌های مختلف اسید سیتریک بر الگوی حرکتی اسپرم‌های اپیدیدیمی گاو در محیط Hams F10

دوره 2، 3 (7) پاییز، پاییز 1387، صفحه 217-239

کیوان عبدی؛ پرویز تاجیک؛ حمید قاسم‌زاده نوا؛ امیرعلی کاوه؛ پژمان میرشکرایی


6. بررسی اثر اینوزیتـول در جدا شدن قطره پروتوپلاسمی و الگوی حرکتی اسپرم دم اپیدیدیم گاومیش رودخانه‌ای

دوره 2، 2 (6) تابستان، تابستان 1387، صفحه 153-163

امیرعلی کاوه؛ پرویز تاجیک؛ حمید قاسم‌زاده نوا؛ کیوان عبدی؛ پژمان میرشکرایی