نویسنده = حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداری‌های گوشتی اطراف شهرستان تبریز

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1393، صفحه 411-416

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ رضا جعفری