نویسنده = آرش عراقی سوره
تعداد مقالات: 8
2. جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم درگاوهای هلشتاین سالم منطقه ارومیه

دوره 11، 2 (42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 115-121

میلاد سودی؛ عبداله عراقی سوره


3. مطالعه‌ای بر فلور قارچی سطح چشم سالم در گاوهای بومی ایران

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 596-602

توحید نوری؛ عبداله عراقی سوره


4. مطالعه فراوانی انواع آسیب‌های ریوی در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه

دوره 7، 3 (27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 229-238

عبداله عراقی سوره؛ مرتضی حسین‌زاد نازلو؛ مهران نصیری


7. قارچ‌های جدا شده از ضایعات پوستی گوسفندان قزل و ماکویی مشکوک به کچلی در شهرستان ارومیه

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1477-1481

عبداله عراقی سوره؛ امیر چهاردولی؛ علی حسنپور


8. شناسایی عوامل باکتریایی جدا شده از آبسه‌های کبدی گاو در گاوهای کشتاری کشتارگاه ارومیه

دوره 5، 4 (20) زمستان، زمستان 1390، صفحه 1405-1410

عبداله عراقی سوره؛ عبداله حبیب ساوچبلاغی