نویسنده = سیدرضی بهاورنیا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در طیور بومی اطراف شهرستان تبریز

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 588-595

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ سیدرضی بهاورنیا


2. کم‌خونی همولیتیک ناشی از مسمومیت تجربی با پیاز در گوسفند قزل ایرانی

دوره 6، 3 (23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 1613-1619

یعقوب حاجی صادقی؛ مجید فرتاش وند؛ مهدی شکوهی؛ سیدرضی بهاورنیا