نویسنده = داریوش مهاجری
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه اثرات محافظتی رزوراترول بر انفارکتوس تجربی میوکارد ایجاد شده توسط ایزوپروترنول در موش صحرایی

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 537-548

داریوش مهاجری؛ علیرضا منادی؛ غفور موسوی؛ امیرپرویز رضایی صابر


2. مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر عصاره الکلی ریشه شلغم بر آسیب ایسکمی- باز خونرسانی کلیه در موش صحرایی

دوره 6، 2 (22) تابستان، تابستان 1391، صفحه 1549-1559

داریوش مهاجری؛ غفور موسوی؛ پدرام محمدی


3. مطالعه آسیب شناسی تأثیر پودر زردچوبه بر آسیب ایسکمی-بازخونرسانی کلیه در موش صحرایی

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1493-1503

داریوش مهاجری؛ غفور موسوی؛ محمدباقر منصوری


4. مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر کروسین در پیشگیری از بیماری کبد چرب در موش‌های صحرایی تغذیه شده با جیره پر چرب

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1295-1304

داریوش مهاجری؛ علی رضایی؛ غفور موسوی؛ جعفر رحمانی