نویسنده = فرهاد موسی خانی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه مولکولی و تعیین توالی نوکلئوتیدی کلامیدیا آبورتوس جدا شده از جنین‌های سقط شده گوسفندان استان البرز

دوره 8، 4 (32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 665-674

امیررضا عبادی؛ محمود جمشیدیان؛ فرهاد موسی خانی


2. آنالیز فیلوژنتیک مایکوباکتریوم آویوم تحت‌گونه‌ پاراتوبرکلوزیس جدا شده از گاوداری‌های استان تهران

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 574-586

بهبود جعفری؛ محمود جمشیدیان؛ فرهاد موسی خانی


3. بررسی سرولوژیکی میزان آلودگی به ویروس کم خونی عفونی اسب ها در منطقه تبریز

دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 837-841

علی حسن پور؛ امیرپرویز رضایی صابر؛ فرهاد موسی خانی


4. تولید تخم مرغ ایمن سازی شده علیه E. coli K99 و Salmonella enteritidis

دوره 4، 1 (13) بهار، بهار 1389، صفحه 759-764

محمد ملکان؛ فرهاد موسی خانی؛ هادی پورتقی؛ علی رضا باهنر؛ مهیار ملکان