نویسنده = امیررضا عبادی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه مولکولی و تعیین توالی نوکلئوتیدی کلامیدیا آبورتوس جدا شده از جنین‌های سقط شده گوسفندان استان البرز

دوره 8، 4 (32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 665-674

امیررضا عبادی؛ محمود جمشیدیان؛ فرهاد موسی خانی


3. مطالعه اثرات تسکینی و پیش بیهوشی سه دسته فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره رازک (Humulus lupulus) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1463-1469

رامین شیشه گر؛ علی رضایی؛ ایلیاد عیسی بیگلو؛ محمد جلیل زاده هدایتی؛ چنگیز احمدیزاده؛ سلما اصل فائقی؛ امیررضا عبادی


4. مطالعه اثرات تسکینی، پیش‌بیهوشی و ضداضطرابی عصاره گیاه زیرفون (Tilia platyphyllos scop) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1390، صفحه 1051-1058

علی رضایی؛ بهبود جعفری؛ چنگیز احمدی زاده؛ محمد جلیل زاده هدایتی؛ زهره استادی؛ امیررضا عبادی؛ رامین شیشه گر


5. مقایسه میزان سرمی ویتامین A، اسید آسکوربیک و روی در گوسفندان قزل به ظاهر سالم و مبتلا به پنومونی تب‌دار

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 883-890

محمد مشایخی؛ میرهادی خیاط نوری؛ امیررضا عبادی؛ فرامرز پناهی شادباد