نویسنده = حمیدرضا علیپور خیرخواه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی غلظت سرمی هاپتوگلوبین و آمیلوئید A سرمی در اسب‌های مبتلا به گورم

دوره 11، 3 (43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 277-284

علی حسن پور؛ حمیدرضا علیپور خیرخواه؛ سینا مقدم