نویسنده = محمدرضا نصیرزاده
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر آسیب ایسکمی- بازخونرسانی کلیوی درموش‌های صحرایی نر بالغ

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1393، صفحه 373-382

محمدرضا نصیرزاده؛ میرعلیرضا نورآذر؛ لیلا روشنگر