نویسنده = مهدی فتاحی
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و ارزیابی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب کرد ایرانی

دوره 9، 1 (33) بهار، بهار 1394، صفحه 53-59

صابر ممقانی؛ عبداله عراقی سوره؛ مجید ابراهیمی حامد؛ مهدی فتاحی؛ حمید اکبری