نویسنده = افشین بهمن شبستری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان شیوع انگل های خارجی ماهیان زینتی در استان قزوین

دوره 9، 1 (33) بهار، بهار 1394، صفحه 31-39

جابر داودی؛ شاهرخ شیرازی؛ افشین بهمن شبستری؛ محمد فرحی


2. بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در مردان و زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی شهرستان میانه به روش الایزا

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1391، صفحه 1435-1445

جابر داوودی؛ محمد صدقیانی؛ افشین بهمن شبستری؛ سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ کمال جعفری