نویسنده = کاوه عظیم زاده
تعداد مقالات: 4
4. ارزیابی وضعیت هموسیستئین پلاسما در بیماری دیابت ملیتوس القاء شده با استرپتوزوتوسین در خرگوش

دوره 3، 2 (10) تابستان، تابستان 1388، صفحه 445-450

کاوه عظیم زاده؛ سیامک عصری رضائی؛ شهاب الدین صافی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ مجید ابراهیمی حامد