نویسنده = سعید عظیم پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر پاستوریزاسیون آغوز بر انتقال ایمنی غیرفعال در گوساله های نوزاد

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1395، صفحه 1-9

مسعود میلاندرزاده؛ سعید عظیم پور


2. بررسی وجود زخم شیردان در گاوهای بومی کشتارشده در کشتارگاه شهرستان نور

دوره 9، 2 (34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 131-139

سیدمحسن موسوی؛ سعید عظیم‌پور؛ سیدمحمد حسینی