نویسنده = علی حسن پور
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی غلظت اسید سیالیک سرم در کره اسب‌های مبتلا به رودوکوکوزیس

دوره 9، 3 (35) پاییز، پاییز 1394، صفحه 253-260

علی حسن پور؛ علیرضا منادی


3. تغییرات الکتروکاردیوگرام (ECG) به‌دنبال هایپوکالمی تجربی در گوسفند

دوره 8، 4 (32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 653-664

وحید علمی؛ مهدی سخا؛ علی حسن پور؛ محمد قلی نادعلیان؛ بهرام عمواوغلی تبریزی


4. ارزیابی مارکرهای قلبی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در اسب های با نمونه سرمی مثبت آنفولانزا

دوره 7، 1 (25) بهار، بهار 1392، صفحه 1806-1819

علی حسن پور؛ بهرام عمواوغلی تبریزی؛ منصور خاکپور


6. بررسی غلظت سرمی هورمون‌های تیروئیدی و انسولین در گاوهای مبتلا به تیلریوز

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1331-1336

علی حسن پور؛ سعید قاسم زاده؛ بهرام عمواوغلی تبریزی