نویسنده = مجید فرتاش وند
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی شاخص‌های سرمی آسیب قلبی در گوسفندان مبتلا به اسیدوز لاکتیک حاد

دوره 10، 2 (38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 165-171

مجید فرتاش وند؛ یعقوب حاجی‌صادقی


2. تاثیر مکمل تغذیه‌ای ریشه زنجبیل بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی خون در گوسفند

دوره 9، 4 (36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 327-334

مجید فرتاش وند؛ یعقوب حاجی صادقی


3. ارزیابی تغییرات تروپونینI قلبی سرم در گاوهای شیری مبتلا به متریت سپتیک

دوره 7، 3 (27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 239-248

مجید فرتاش‌وند؛ علی درنگیان؛ امیرعلی کاوه


4. ارزیابی مقادیر سرمی مس، روی و برخی از پروتئین‌های حامل آنها در گاوهای مبتلا به تیلریوز

دوره 4، 4 (16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 965-973

مجید فرتاش وند؛ بهرام عمواوغلی تبریزی؛ علی حسنپور؛ سید رضا سید جعفری؛ شهرام پورحسن؛ یعقوب حاجی صادقی