نویسنده = حمید میرزائی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تغییرات ویژگی‌های شیمیائی پنیر لیقوان در طول مراحل تولید و دوره رسیدن

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1390، صفحه 1161-1168

حمید میرزائی؛ علی علیقلی نژاد


2. بررسی رخداد توکسمی آبستنی در گوسفندان منطقه صوفیان تبریز

دوره 1، 1 (1) بهار، بهار 1386، صفحه 21-26

علی حسن پور؛ غلامعلی مقدم؛ بهرام عمواوغلی تبریزی؛ حمید میرزایی؛ کریم حاجی پور صوفیانی