نویسنده = پریسا شهبازی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش در اسب‌های باشگاهی و روستایی شهرستان اردبیل

دوره 12، 2 (46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 113-122

پریسا شهبازی؛ محمد طلوعی؛ الناز زمان زاد قویدل؛ آرمین حسن زاده


2. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در طیور بومی اطراف شهرستان تبریز

دوره 8، 3 (31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 588-595

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ سیدرضی بهاورنیا


3. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در مرغداری‌های گوشتی اطراف شهرستان تبریز

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1393، صفحه 411-416

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ رضا جعفری