نویسنده = افشین ذاکری
تعداد مقالات: 4
2. تاثیر اکسیتتراسایکلین بر میزان کلسیم و فسفر خون و تراکم بافت استخوانی در جوجه‌های گوشتی

دوره 9، 4 (36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 305-316

عزیز نوروزی؛ افشین ذاکری؛ سید اسماعیل صفوی


3. تاثیر بتاگلوکان مخمر بر انفجار تنفسی هتروفیل در جوجه‌های گوشتی

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 1709-1713

علی کارگری رضاپور؛ مهسا علی حسین مسلک؛ سجاد سلیمانی؛ افشین ذاکری